شمع 3تایی استوانه ای آسور دور طلایی
شمع استوانه ای 3 عددی آسور