برای ثبت شکایت بر روی لینک زیر کلیک کنید، سپس از طریق فرم مربوطه می توانید شکایت خود را به صورت سیستمی ارسال نمایید.

توجه داشته باشید که در فرم مربوطه "عنوان موضوع" را بر روی گزینه "خدمات مشتریان" قرار دهید.

لینک ثبت شکایت


بالا